nlende

logo lid van rvb horizontaal rgb diap

 

AVG verklaring Nederlandse Vereniging voor de Irish Glen of Imaal Terrier

De Nederlandse Vereniging voor de Irish Glen of Imaal Terrier verklaart dat:

De vereniging de volgende persoonsgegevens verwerkt op basis van hieronder beschreven grondslagen:

Naam, volledig adres, e-mailadres, mobiele nummers, bankgegevens van alle verenigingsleden. Organisaties buiten de overheid mogen de gegevens alleen gebruiken als dat volgens de wet is toegestaan.

Grondslag is aanmelding voor nieuwsbrief (formulier op de website) Verwerkingen van informatie verstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en verzending van het clubblad Glen, digitale verzending clubblad naar zusterverenigingen, sturen jaarlijkse ledenlijst naar de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied en het verstrekken van een catalogus voor exposanten tijdens een clubmatch en Jonge Honden dag.

Bewaartermijn van persoonsgegevens geldt gedurende de periode dat men lid is. Bij opzegging van het lidmaatschap worden deze vernietigd.

De situatie van de club:

Persoonsgegevens; Naam, Volledig adres, E-mailadres en Mobiel nummer en foto’s op website en in het clubblad. Verwerking door de ledenadministratie, redactie clubblad, financiële administratie en het secretariaat.

De vereniging verklaart verder:

Wij als organisatie hebben ons privacy beleid zichtbaar gemaakt op onze website.

De vereniging verwijst in al zijn documenten (aanmeldingsformulier, etc.) waarin persoonsgegevens staan naar het privacy beleid op de website van de Nederlandse Vereniging voor de Irish Glen of Imaal Terrier.

De vereniging verklaart dat er nooit persoonsgegevens verstrekt worden aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten als dit niet noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn gekregen.

De vereniging heeft persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord.

De vereniging heeft de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.

De vereniging verklaart dat er nooit persoonsgegevens overdragen worden aan- of opgeslagen worden bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

De vereniging heeft de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.

De vereniging verklaart dat alle persoonsgegevens vernietigd worden als de overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.

De vereniging maakt geen gebruik van digitale direct markering.

De vereniging verklaart dat alleen persoonsgegevens van leden verwerkt zullen worden als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door die personen.

De vereniging heeft papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel.

De vereniging verplicht zich alles te doen om datalekken te voorkomen.

Bij een mogelijk ontstaan van een datalek wordt onmiddellijk aangifte gedaan bij het meldloket Autoriteit Persoonsgegevens.

Het onderwerp privacy bescherming is in alle afdelingsoverleggen besproken.

Aldus verklaard en ondertekend namens de Nederlandse Vereniging voor de Irish Glen of Imaal Terrier.

Elst, 26 mei 2019

Voorzitter, De heer R. Hubner

Secretaris, Mevrouw J. Toen

Mis niets!
Meld u aan voor de nieuwsbrief